Jak se nenechat oškubat pojišťovnou

Jak se nenechat oškubat pojišťovnou – Co kryje povinné ručení a na jaké odškodnění máte nárok, když vás někdo nabourá. Dopravní nehoda není nic příjemného. I když se obejde bez zranění, je třeba řešit, kdo ji zavinil a následně se v případě poškozeného mnohdy i handrkovat s pojišťovnou o každou korunu za opravu auta. Většina řidičů však netuší, na co mají nárok daný zákonem, případně pojistnou smlouvou.

Jak se nenechat oškubat pojišťovnou

Jak se nenechat oškubat pojišťovnou

V případě, že se ne vlastní vinou stanete účastníkem dopravní nehody, je škoda hrazena z povinného ručení viníka, tedy jeho pojišťovnou. Ta se samozřejmě nepřetrhne s širokou nabídkou toho, co všechno můžete využít a na co máte nárok, ale bude spíše pasivně vyčkávat, s jakými požadavky se ozvete. Shrneme si, jak to celé funguje, co chtít můžete a co vám musí být ze strany pojišťovny uhrazenou.

Kdo je viníkem?

Předpokládejme, že jste se stali poškozeným při dopravní nehodě. Na křižovatce jste nedostali přednost, bum a je vymalováno. Prvně je samozřejmě potřeba zkontrolovat, jestli se někomu něco nestalo. Pokud ano, je prioritou ochrana zdraví, takže bezodkladně kontaktujte záchranné složky. V našem modelovém příkladu se nehoda obešla bez zranění a viník je v podstatě jasný.

V tomto bodě pozor, je třeba si uznání viny nechat potvrdit na místě. Buď do záznamu o dopravní nehodě, nebo v případě, že se neshodnete, volejte policii, která by měla být schopna viníka následně určit. Rozhodně však neodjíždějte od nehody v situaci, kdy nemáte jasně určeného viníka nehody, který svoji vinu podpisem potvrdí nebo se na místo nedostavila policie, která událost zaprotokoluje.

Odtah ideálně do servisu

 Následně je potřeba řešit, co s poškozeným vozem. Předpokládejme, že je poškozený a nepojízdný. V tomto bodě je možností několik. Většina řidičů asi zkontaktuje svoji pojišťovnu, které nehodu nahlásí a která zajistí odtah. Ideálně do autorizovaného servisu, který bude schopen opravu zajistit. Jenže to vyústí v další problém – po dobu opravy jste bez auta.

 

Na náhradní vůz samozřejmě máte nárok a to na dobu „přiměřenou“. To znamená po dobu opravy vašeho poškozeného auta, která ale nesmí přesáhnout nějakou rozumnou míru a měla by být realizována v co nejkratším možném čase.

Ohlídejte si opravu

 Oprava samotná pak může být další možností pro pojišťovnu viníka, jak vám neproplatit plnou cenu. V případě, že vás zkontaktuje a bude požadovat opravu v jejím smluvním servisu, je to výhodné pro pojišťovnu, ale možná ne tak úplně pro vás. Pokud jste poškozený rozhodně nemusíte do smluvního servisu pojišťovny jak ona ráda tvrdí.

 

Řiďte se takovou malou pomůckou že auta starší 6 let je lepší dát do neautorizovaného servisu z důvodu že v autorizovaném servise hrozí totální škoda kdy cena opravy přesáhne cenu vašeho vozu, což je opět výhodné jen pro pojišťovnu kdy  vaše nabourané auto dá do aukce kterou někdo vydraží,  ona se tak na výplatě podílí s dražitelem vašeho vozu přičemž při opravě se pojišťovna na výplatě škody podílí jen ona sama.

 

Ve zkratce by se ale dalo říci, že poškozený má nárok na náhradu veškeré majetkové a nemajetkové újmy, která v souvislosti s dopravní nehodou vznikne. Zejména se jedná o následující:

  • škoda na vozidle – oprava vozu, náhrada za totální škodu, asistence odtahové služby , uskladnění vozu, náhradní vozidlo, znehodnocení vozidla opravou
  • újma na zdraví, na životě– bolestné, náklady na léčení, ošetřovné, trvalé následky, invalidita, ztížení společenského uplatnění, ztráta osoby blízké, storno poplatek za dovolenou, náhrada za cestovní náklady, pohřebné
  • ztráta výdělku
  • ušlý zisk
  • věcná škoda – telefon, ošacení, cokoliv co se rozbije nebo poškodí při nehodě
  • právní zastoupení

Kdo by se chtěl zabývat nároky pojistného krytí detailně, toho odkážeme na www.cap.cz

Přehoďte starosti na někoho jiného

Je tu i možnost, jak přehodit všechny tyto starosti na někoho jiného. Existují firmy, které se tímto zabývají jako jsme třeba my Vaše auto Naše starost , naší  prací je zajištění kompletního servisu po nehodě. Seženeme pro vás odtah, náhradní vozidlo i následnou opravu a zajistíme  proplacení veškerých nákladů, na které má poškozený z pojištění nárok. Ušetříte nejen drahocenný čas, ale také spoustu starostí, zařizování a hlavně peněz.

Co kryje povinné ručení, Odborná pomoc u nehody, Proplacení nákladů od pojišťovny, Odborná pomoc po dopravní nehodě, Jak se nenechat oškubat pojišťovnou.

Vždy je lepší k nehodě zavolat odbornou pomoc v podobě mobilního technika naší firmy, která vám vše pomůže vyřešit rychle, bezstarostně a hlavně ZDARMA!

Co kryje povinné ručení

Odborná pomoc u nehody

Proplacení nákladů od pojišťovny

Odborná pomoc po dopravní nehodě

Jak se nenechat oškubat pojišťovnou

Co kryje povinné ručení, Odborná pomoc u nehody, Proplacení nákladů od pojišťovny, Odborná pomoc po dopravní nehodě, Jak se nenechat oškubat pojišťovnou.